امنیت شبکه و سیستم عامل

 ایجاد امنیت در شبکه و سیستم عامل

 

ایجاد امنیت در شبکه و سیستم عامل از مهمترین بحثهای مربوط به کامپیوتر است . امروزه با پیشرفت لحظه ای و به وجود آمدن ویروسها و حمله های نرم افزاری به سیستم نمیتوان بدون در نظر گرفتن این مهم و مقابله با آن ، سیستمی ایمن داشت.

مخصوصا در سیستم عامل ویندوز که بدون داشتن آنتی ویروس ممکن است بارها مجبور به تعویض ویندوز شوید.